8 de setembre de 2018

MORISCOS! A POTRIES.


El passat 20 de juliol, l'a.c. Casa Clara va organitzar una vetlada al carrer Abadia Vella, per a recordar i parlar del passat àrab a Potries. L'aparició d'una biblioteca morisca en alguna casa d'aquest lloc en 1759, fou el motiu.  Amb Josep Aznar, primer Alcalde de la Democràcia i veí del carrer, obtinguérem aquestes informacions i històries, que amb dues "entrades" publicarem.

EL LLOC ON ESTEM
"El lloc on estem forma part del nucli més antic del poble. És el carrer de l'Abadia Vella, conegut popularment com  "el carreró". Hui en dia, el podem contemplar un tant desfigurat.
L'alineació de la façana de la part oest del carrer, està un poc retirada, degut a la reconstrucció de la vivenda pels anys 40 ó 50 del segle XX i d'acord amb els criteris urbanístics del moment.
A la part nord, l'eixamplament del carrer, s'inicià als anys 30, segons sembla en plena guerra civil, quan tombaren la paret paral.lela al caixer nord de la sèquia del Rebollet, la qual tancava el poble per esta part i allargaren el carrer perpendicularment a la carretera, on als anys seixanta es construïren  les cases de la ma dreta de l'eixample i als anys setanta, a ma esquerra, la primera finca de vivendes "els pisos". Així com la tanca del solar de la Parròquia com a "minipoliesportiu" (com anomenava el rector Don José Casanova)

Anteriorment, la tanca de l'hort de la parròquia consistia en un canyar que anava de la sèquia a les proximitats de la carretera, on s'ajuntava a la tanca de mamposteria de la resta de l'hort de la parròquia. Allí plantaren una fila de Robinia Peseudoacacia, que va ser arrancada al final del 60.
Al nº6 del carrer, als anys 90 va aparèixer una portalada de l'estil de les cases morisques, que malauradament va ser enderrocada al ser reformada la casa i no informar a temps al propietari, amb el disgust del que vos parla.(José Aznar, el propietari)
Al racó de la paret del solar de la parròquia, just al costat de la sèquia del Rebollet, on matava els porcs el "tio Vicent", el carnisser i llavàvem les dones agenollades, estava la porta d'accés a l'Abadia Vella.
Encara a la part interior hi ha una paret amb dues portalades morisques i uns finestrons, tot tapiat. Possiblement les últimes que queden a Potries. Totes les altres cases han estat reformades.
Junt a la Casa Abadia, està la capçalera del temple parroquial, que mira al Nord, contrariament a allò que era habitual al seu temps, mirar cap a l'est (Roma-Jerusalem)
L'entrada està ubicada al sud, la capçalera al nord, a l'oest una capella (sant Blai) i a l'est la sagristia.

Aquesta disposició més el fet d'estar junt a la sèquia, fa suposar que al seu lloc estaria la Mesquita dels àrabs i al construir el temple cristià canviarien l'orientació, com a altres llocs (catedral de València) i així evitar que "els nous cristians", els "moriscos", elevarem plegaries de manera dissimulada cap a la Meca.

A la part dreta del carrer es troba la plaça principal del poble, (plaça del P.V.), on al executar les obres aparegué un cementeri morisc."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada